drukuj

Pracownicy Wydziału Koordynacji Świadczeń pełnią dyżur osobisty w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 9.00-14.00.

Znajdziecie nas Państwo na parterze przy pokoju nr 1 (Kancelaria), w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21.

Rejestracja online


Biletomat


W celu usprawnienia
obsługi klienta został uruchomiony biletomat. Dzienny limit biletów wydawanych w dni obsługi klienta to 30 szt.

Ze względu na czas potrzebny do obsługi klienta, ostatni bilet zostanie wydany 15 minut przed końcem dyżuru pracowników (w przypadku, gdy są jeszcze wolne bilety).

Każdy numer z systemu biletowego będzie wzywany tylko dwa razy. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do pracownika wzywającego dany numer biletu, pobrany przez niego bilet zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

Wszyscy klienci posiadający bilet zostaną obsłużeni w danym dniu obsługi klienta. Osoby bez biletu czekają na obsługę bez gwarancji przyjęcia.

Druk z danymi osobowymi

Po przybyciu do urzędu, należy wypełnić druk (podać dane osobowe). Wzór druku znajduje się na stoliku przy portierni. Następnie należy wrzucić go do pudełka w pokoju nr 1 (Kancelarii), na parterze. Powyższa procedura pozwoli na przygotowanie akt osobowych wnioskodawcy, co znacznie usprawni i przyspieszy obsługę.

Kontakt telefoniczny

Pracownicy Wydziału pełnią dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10.00-14.00.

W tym celu zostały uruchomione dwie odrębne infolinie: 56 651 07 02 oraz 56 661 98 44