drukuj

Możecie nas Państwo znaleźć w budynkach BiC  Urzędu w Bydgoszczy, przy ulicy Konarskiego 1-3
oraz w oddziałach zamiejscowych Urzędu:
w  Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
we Włocławku, ul. Brzeska 8.

Dyrektor
Krzysztof Człapiński 
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31C, III piętro, budynek B
tel 52 349-7240
fax 52 349-7242
e-mail: wsoc_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Zastępca Dyrektora
Robert Górecki 
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31d, III piętro, budynek B
tel 52 349-7240
fax 52 349-7242
e-mail: rgorecki@bydgoszcz.uw.gov.pl

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zob
Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów

informacja paszportowa: (52) 349-7720, (52) 349-7721; e-mail: paszport@bydgoszcz.uw.gov.pl

informacja dotycząca obywatelstwa polskiego: (52) 349-7234; e-mail obywatel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kierownik
Joanna Stasiak
ul. Konarskiego 1-3, pok. 241, II piętro, budynek C
tel. 52 349-7230

II piętro, budynek C, wejście od ul. Konarskiego 1
pokoje nr 204, 207, 208, 240,242 – sprawy paszportowe
pokoje 200, 202, 203, 238, 239  – sprawy obywatelskie

Przyjmowanie wniosków dot. obywatelstwa polskiego następuje w godzinach:
pn., śr., czw., pt. od 8.00 do 13.00, wt. od 8.00 do 14.00 
pok. 202  (II piętro, budynek C), tel. 52 349-7231

przyjmowanie wniosków - pokoje: 207, 208, 240
wydawanie dokumentów - pokój 204

Godziny obsługi klienta: pon., czw., pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17:40, śr. 10.00 - 15.00.

Wydawanie numerków pon., wt., czw., pt. od godz. 7.30 śr. od godz. 9.30

Ze względu na czas potrzebny do przejęcia wniosku/wydania paszportu ostatnia osoba w danym dniu zostanie przyjęta 20 minut przed końcem pracy oddziału paszportowego.

Przyjmowanie wniosków dot. obywatelstwa polskiego w godzinach:
pn., śr., czw., pt. od 8.00 do 13.00, wt. od 8.00 do 14.00 
pok. 202 (II piętro, budynek C), tel. 52 3497 231


WAŻNA INFORMACJA !!!

System kolejkowy na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków i ogranicza ich wydawanie stosownie do czasu trwania przyjęcia wniosków oraz ilości oczekujących klientów. W związku z tym, w przypadku zarejestrowania dużej ilości osób oczekujących, biletomat może przerwać wydawanie numerków. Ilość osób obsłużonych w danym dniu, zleży od ilości czasu poświęconego każdemu klientowi. Z tego powodu, przed wejściem na stanowisko obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią opisów zawartych we wniosku i czytelne wypełnienie zgodnie ze wskazówkami.

Z uwagi na automatyzację procesu obsługi, pracownicy Oddziału Spraw Obywatelskich i Paszportów nie tworzą kolejki i nie regulują jej ruchem. Nie mają też możliwości ręcznego dodawania biletów.

Jedna osoba – jeden bilet z numerem

Pobranie jednego biletu z numerem upoważnia do załatwienia jednej sprawy (złożenia jednego wniosku). W przypadku składania wniosku o wydanie paszportu przez np. 4-osobową rodzinę, z biletomatu należy pobrać 4 numerki.

Każdy pobrany numerek z systemu kolejkowego wzywany jest tylko jeden raz. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numerek zostanie zamknięty.

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców


Kierownik
Katarzyna Albrychiewicz
ul. Konarskiego 1-3, pok. 51F,
V piętro, budynek B
tel. 52 349-7348
e-mail: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE

p.o. Kierownika
Krzysztof Płaszaj

ul. Konarskiego 1-3, pok. 31 b, III piętro, budynek B
tel. 52 349-7281
e-mail: kplaszaj@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków: (po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty w zakładce REJESTRACJA): ul. Konarskiego 1-3, pok. 33, III piętro, budynek B
poniedziałek, czwartek, piątek 08.00 - 15.00
wtorek 08.00 - 17.45; środa 08.00 - 12.00

Udzielanie informacji:


Oddział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21


Kierownik
Żaneta Curlej
pok. 18
pok. 17, 26, 28
tel. 56 611 51 45
e-mail: wsoc_torun@bydgoszcz.uw.gov.pl


Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczy

Oddział Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska 8


Kierownik 

pok. 5, parter
pok. 7, 8, 10, 11
tel. 54 231-45-17
e-mail: wsocdw@bydgoszcz.uw.gov.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Punkty paszportowe:

 1. Grudziądz ul. Małomłyńska 1, tel. 56 45-14-436,  
 2. Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, tel. 52 35-92-120

 

Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Informacja o paszportach w BIP K-PUW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Co warto wiedzieć?
 
 1. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z wyjątkiem wtorku - 8.00- 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wnioski o wydanie zaproszenia dla cudzoziemca można przekazywać korespondencyjnie. Biura i punkty paszportowe:

Bydgoszcz

 

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, II piętro 

 

 1. Informacja paszportowa - tel. 52 349-7720, 7721
 2. Przyjmowanie wniosków - pok. 206, 207, 208, 240
 3. Wydawanie paszportów - pok. 204

  Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt. 7.30 - 15.30, wt. 8.00 - 18.00

 

Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17.40, śr. 10.00 - 15.00

W sprawie interwencji, skarg i wniosków - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju 31c, III piętro, wejście od ul. Konarskiego 1-3.

Toruń


Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Moniuszki 15-21

 1. Informacja paszportowa - tel. 56 611 5143,  56 611 5146,  56 611 5147
 2. Przyjmowanie wniosków - pok. 17
 3. Wydawanie paszportów - pok. 28, tel. 56 611 5150

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt. 7.30 - 15.30, wt. 8.00 - 18.00

Godziny obsługi klienta: pon., czw., pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17.45, śr. 10.00-15.00

W sprawie interwencji, skarg i wniosków - kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju 18, ul. Moniuszki 15-21.

Włocławek


Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Brzeska 8, 89-100 Włocławek

 1. Informacja telefoniczna -  tel. 54 231-42-43
 2. Przyjmowanie wniosków - pok. 7, 8
 3. Wydawanie paszportów - pok. 10

Godziny urzędowania: pon. śr., czw., pt. 7.30 - 15.30, wt. 8.00 - 18.00

Godziny obsługi klienta: pon., czw., pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17.45, śr. 10.00-15.00

W sprawie interwencji, skarg i wniosków - kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pok. 5, ul. Brzeska 8.

 

Punkty paszportowe

 

Grudziądz

ul. Małomłyńska 1,
tel. 56 45-14-436
przyjmowanie wniosków - pok. 16
wydawanie paszportów - pok. 15

Inowrocław

ul. Roosevelta 36/38,
tel. 52 35-92-120, 35-92-180
przyjmowanie wniosków - pok. 141
wydawanie paszportów - pok. 142

 
W naszym Wydziale zajmujemy się:

Sprawami paszportowymi i obywatelskimi

 

Chcąc uzyskać paszport należy zgłosić się do Oddziału Spraw Obywatelskich i Paszportów który:

 

Oddział zajmuje się również sprawami obywateli, w szczególności prowadzi i nadzoruje:

 

Sprawami pracy cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą załatwić swoje sprawy w Oddziale Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE, który: 


1) przyjmuje i rozpatruje:

2) przyjmuje:

Sprawami pobytu cudzoziemców

W Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, rozpatrywane są:

Pełnomocnik do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

7 stycznia 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes powierzyła funkcję Pełnomocnika do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Kierownikowi Oddziału Zamiejscowego w Toruniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Żanecie Curlej.

Siedzibą pełnomocnika jest Delegatura w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń
tel. 56 611 52 68 
e-mail: zcurlej@bydgoszcz.uw.gov.pl
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony prawnej i pomocy mniejszościom narodowym i etnicznym zamieszkałym w województwie kujawsko-pomorskim.
Koordynujemy na obszarze województwa działania organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych m.in. w ramach rządowego "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020". Zasadniczym celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.  


Wirtualny Sztetl - strona www.sztetl.org.pl  


Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych kursów (m.in. kursów języka polskiego, kursów zawodowych) oraz bezpłatnych porad prawnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w ramach projektu "Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na rynku pracy".  Ww. projekt, organizowany przez Polską Akcję Humanitarną, jest adresowany do cudzoziemców, którzy posiadają perspektywę zamieszkania w Polsce. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej .


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 758),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),
 3. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 10),
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 t.j),
 5. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 t.j.),
 6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1153 t.j.),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 8. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2018 r. poz. 400 t.j.),
 9. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U.     z 2017 r. poz. 823 t.j.),
 10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 380 t.j.),
 11. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 t.j.),
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 609 t.j.)
 13. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900 t.j.),
 14. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 t.j.),
 15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 t.j.).