drukuj

W dniu 12 czerwca 2013 r. delegacja Komitetu w składzie: Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu oraz Lidia Dąbrowska - Zespół ds. miejsc pamięci narodowej, przeprowadziła wizytację grobów i mogił wojennych usytuowanych na terenie Miasta Grudziądza. W roli gospodarzy wystąpili: Michał Czepek - Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Mariusz Żebrowski -  kustosz w Dziale Historii Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Uczestnicy przeglądu odwiedzili m.in. grudziądzki cmentarz garnizonowy, cmentarz wojenny, mogiły wojenne na cmentarzu przy ul. Cmentarnej oraz mogiłę żołnierską na cmentarzu w Wielkim Tarpnie.

Pozytywnie oceniono stan przedmiotowych obiektów formułując jednocześnie propozycje działań na lata kolejne w zakresie zmiany urządzenia niektórych mogił oraz uaktualnienia obecnej na nich symboliki.

Planuje się także podjęcie w przedmiotowej sprawie współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.