drukuj

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w gmachu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod przewodnictwem Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego.

Podczas posiedzenia, członkowie Prezydium zaopiniowali wnioski o przyznanie odznaczeń Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Omówiono propozycje planu pracy Komitetu na rok 2013.

Zaopiniowano także wnioski dotyczące zmiany lokalizacji miejsc pamięci narodowej.

Archeolog Robert Grochowski poinformował obecnych o planowanym wyburzeniu budynków dawnych niemieckich zakładów D.A.G. w Bydgoszczy.