drukuj

W dniu 11.12.2012 r. w gmachu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obrady prowadził Przewodniczący  Komitetu, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski.

Nas wstępie obrad, odbyło się uroczyste wręczenie Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Następnie zebrani przedyskutowali kwestie organizacyjne, a także zapoznali się z informacją na temat remontów grobów i mogił wojennych w 2012 r.

Archeolog Robert Grochowski podsumował prowadzone w 2012 r. prace archeologiczne na mogile ofiar II wojny światowej w Gródku (Gm. Drzycim).

Na zakończenie obrad, członkowie Komitetu, którym Przewodniczący Komitetu, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski złożył życzenia świąteczno-noworoczne, przełamali się opłatkiem.