drukuj

Zasady internetowej rezerwacji wizyt w sprawie wydania dokumentu paszportowego.

 1. Zachęcamy do rezerwacji wizyty w celu skrócenia czasu oczekiwania na obsługę. Pierwszeństwo obsługi mają osoby, które przez Internet zarezerwowały wizytę na określoną godzinę. Niezarezerwowanie wizyty spowoduje konieczność dłuższego oczekiwania w kolejce.
 2. Rezerwacja internetowa dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 3. Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym.
 4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów około 10 minut przed umówioną godziną spotkania.
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec zmianom,
  w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 8. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbiór paszportu. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 9. Każdy wniosek wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty.
 10. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 11. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 12. W przypadku rezygnacji z wizyty, po uprzednim dokonaniu rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając
  z linka umieszczonego w wiadomości zwrotnej przesłanej na wskazany w procesie rejestracji wizyty adres e-mail. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.


Rejestracja Bydgoszcz

Rejestracja Toruń (kolejka „Złożenie wniosku o paszport” w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy „Odbiór paszportu” w celu odbioru gotowego dokumentu)

Uprzejmie prosimy zapoznać się z zasadami wydawania paszportów, które dostępne są TUTAJ