drukuj

Biuro Wojewody

 

Dyrektor
Tomasz Łapicz

tel. 52 349-7788
fax 52 349-7460
e-mail: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Rzecznik Prasowy Wojewody
Adrian Mól

tel. 52-349-7598
e-mail: rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Nadzoru i Kontroli

 

Dyrektor
Agnieszka Makara

tel. 52 349-7330
fax 52 349-7332
e-mail: wnik_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Redakcja Dziennika Urzędowego

ul. Jagiellońska 3, pok. 139
tel. 52 349-7277
e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Finansów i Budżetu

 

Dyrektor
Iwona Wiśniewska

tel. 52 349-7550
fax 52 349-7552
e-mail: wfib_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Polityki Społecznej

 

Dyrektor
Dorota Hass

tel. 52 349-7680
fax 52 349-7682
e-mail: wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Koordynacji Świadczeń


Dyrektor
Elżbieta Cierpicka

tel. 56 611 51 73
fax 56 622 78 87; 56 611 65 65
e-mail: sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Dyrektor
Krzysztof Człapiński 

tel. 52 349-7240
fax 52 349-7242
e-mail: wsoc_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

 

Dyrektor
Krzysztof Poskrop

tel. 52 349-7750
fax 52 349-7752
e-mail: wspinsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

 

Dyrektor
Zygmunt Borkowski

tel. 52 349-7400
fax 52 349-7402
e-mail: wir_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

 

Dyrektor
Magdalena Daszkiewicz

tel. 52 349-7430
fax 52 349-7432
e-mail: wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Dyrektor
Rafał Rewoliński 

tel. 52 349-7390
fax 52 349-7392
e-mail: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl


Biuro Kadrowo-Organizacyjne

 

Dyrektor
Justyna Tucholska

tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322
email: bko_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Biuro Finansowo-Inwestycyjne

 

Dyrektor
Paweł Bukowski

tel. 52 349-7290
fax 52 349-7292
email: bfi_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Paweł Klamka

tel. 52 349-7814
fax 52 349-7579
e-mail: zoin@bydgoszcz.uw.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych


Jerzy Gerszewski

tel. 52 349-7239
e-mail: iod@bydgoszcz.uw.gov.pll


Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

 

Audytor Wewnętrzny
Marcin Ciesielski

tel. 52 349-7715
e-mail: mciesielski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wojewódzki Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Poeplau

tel. 52 349-7517
fax 52 349-7516
e-mail:  apoeplau@bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacja dotycząca obsługi osób niepełnosprawnych w KPUW


Państwowa Straż Łowiecka  

 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
Piotr Szczygieł
 

tel. 52 349-7521
tel.  sekretariat 52 349-7520
fax 52 349-7522
e-mail: strazlowiecka@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Robert Cieszyński

tel. 52 349-7749
tel. 52 349-7591
fax. 52 349-7752
e-mail: geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl