drukuj

Utworzone w 1998 r. województwo kujawsko-pomorskie położone jest centralnie w północnej części Polski, między Pojezierzem Pomorskim i Mazurskim. Zajmuje obszar 17 972 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski i zamieszkiwane jest przez 2,1 mln mieszkańców, tj. 5,4% mieszkańców kraju. Obejmuje byłe województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie, z wyłączeniem gmin: Chojnice, miasto Chojnice, Czersk, Brusy - które wchodzą w skład powiatu chojnickiego w województwie pomorskim; Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik - wchodzące w skład powiatu nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim, Trzemeszno - wchodzące w skład powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim.

Siedziba Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz większości urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy, natomiast siedziba Sejmiku Wojewódzkiego oraz urzędów administracji samorządowej - w Toruniu.

W skład województwa wchodzi 19 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński oraz 4 miasta na prawach powiatów: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek. Na terenie województwa są 52 miasta.

Bydgoszcz, licząca 361 tys. mieszkańców, skupia 28,6% ludności miejskiej i 17,5% ludności województwa. Toruń (207 tys.) skupia odpowiednio: 16,4% i 10,0%, Włocławek (118 tys.) - 9,4% i 5,7%, a Grudziądz (99 tys.) - 7,8% i 4,8%. Do dużych miast należy również Inowrocław liczący 76 tys. mieszkańców. Grupę miast średniej wielkości tworzy 16 ośrodków liczących od 10 do 30 tys. mieszkańców.

Pod względem wielkości wyróżniają się tu: Brodnica, Świecie i Chełmno. Pozostałe miasta pełnią funkcję ośrodków centralnych o znaczeniu ponadlokalnym. Część z nich była do 1975 r. siedzibami powiatów i pełni tę funkcję także dzisiaj. W większości z nich rozwinął się przemysł, niejednokrotnie wyspecjalizowany, o ponadregionalnych rynkach zbytu. Miasta tej wielkości są również ośrodkami szkolnictwa ponadpodstawowego. Stanowią równocześnie ważne węzły komunikacyjne. Grupę miast małych i bardzo małych, liczących poniżej 10 tys. mieszkańców tworzy 30 ośrodków. Są one bardzo zróżnicowane, znajdują się wśród nich zarówno miasta o funkcjach miast średnich, jak też bardzo małe miasteczka, liczące poniżej 3 tys. mieszkańców.