Wizytacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie Miasta Grudziądza 12.06.2013 r.