drukuj

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. pisma posła Łukasza Zbonikowskiego do wojewody Mikołaja Bogdanowicza informujemy:

Potwierdzamy, że pismo pana posła Łukasza Zbonikowskiego z dn. 09.06.2016, wpłynęło dziś do Biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Niemniej chcemy rozwiać obawy pana posła dotyczące dalszego funkcjonowania Delegatury we Włocławku. Wojewoda Kujawsko-Pomorski od momentu objęcia swojej funkcji dostrzegał konieczność wzmocnienia delegatur we Włocławku i Toruniu, czego efektem były prace nad nowym statutem KPUW. Po ostatecznym zatwierdzeniu statutu KPUW przez Prezesa Rady Ministrów, pozycje poszczególnych szefów delegatur będą wzmocnione. W związku z powyższym obawy wyrażane przez pana posła Łukasza Zbonikowskiego są nieuzasadnione.

Rzecznik Prasowy
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Adrian Mól
10.06.2016


Odpowiedź na artykuł w "Gazecie Wyborczej" pt. "Niekończący się taniec rządzących wokół 500 plus"

Dziś (5.05.2016) na łamach bydgoskiego wydania "Gazety Wyborczej" ukazał się komentarz Marcina Kowalskiego do artykułu pt. "Niekończący się taniec rządzących wokół 500 plus". Tytuł, jak i komentarz może wywołać u czytelnika fałszywy obraz rządzących, którzy nie robią nic innego, tylko zabiegają o poklask.

Otóż realizacja programu "Rodzina 500 plus" nie ma nic wspólnego z "PR-owskim tańcem", jak pisze red. Kowalski. To pierwszy po 1989 roku kompleksowy program wsparcia polskich rodzin, który ma na celu przede wszystkim zapobieżenie katastrofie demograficznej oraz trwałą poprawę sytuacji bytowej obywateli. Określenia typu "populiści" czy "cyrk" świadczą o głębokim niezrozumieniu idei i celów programu.

Zaledwie pół roku po wyborach ten wielki projekt jest już wdrażany. Docenia to Komisja Europejska, która w najnowszym opracowaniu stwierdza m.in., że nowy dodatek dla dzieci zwiększy dostępny dochód oraz zaufanie konsumentów oraz koryguje w górę prognozę wzrostu polskiej gospodarki. Ubolewam nad tym, że "Gazeta Wyborcza", podkreślająca na każdym kroku znaczenie instytucji unijnych, w tak jawny sposób lekceważy opinię jednego z najważniejszych organów Unii Europejskiej.

Rzecznik Prasowy
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Jarosław Jakubowski

05.05.2016