drukuj

 

Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego:

  1.  "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

    Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

 

Wyniki naboru - „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

 

  1.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

    Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki

na tym osobami.

 

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W dniu 31 maja 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptował Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o programie