drukuj

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych


Żaneta Curlej

ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 18
tel. 56 611 52 68
fax 56 62-26-045
e-mail:  zcurlej@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny

Aleksandra Poeplau
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40b
tel. 52 349-7517
fax 52 349-7516
e-mail: apoeplau@bydgoszcz.uw.gov.pl

Informacja dotycząca obsługi osób niepełnosprawnych w KPUW


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem cyfrowej łączności radiowej oraz systemów informatycznych na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego


Piotr Kowalow

ul. Konstytucji 3 Maja 40, 87-100 Toruń, pok. 12
tel. 56 658-49-92
fax 56 658-49-96
e-mail: pk_acura@interia.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Równego Traktowania


Paweł Bednarski

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40d
tel. 52 349-7538
fax 52 349-7517
e-mail: pbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej
 
Jarosław Jakubowski

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 120
tel. 52 349-7302
fax 52 349-7460
e-mail: jjakubowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi


Anna Napiórkowska
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 105
tel. 52 349-7652
fax 52 349-7460
e-mail: anapiorkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Uzależnień, HIV i AIDS

 

Tomasz Kamiński
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40a
tel. 52 349-7515
fax 52 349-7517
e-mail: tkaminski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Jacek Tarczewski
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 120
tel. 52 349-7357
fax 52 349-7460
e-mail: jtarczewski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Zrównoważonego Rozwoju

 

 Magdalena NowakPełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Sportu i Turystyki


Bartłomiej Bartnicki
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 118
tel. 52 349-7276

e-mail: bbartnicki@bydgoszcz.uw.gov.pl