drukuj

Reprezentantem Rady Ministrów w terenie jest wojewoda, którego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej.
Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, nadzór nad zespoloną administracją rządową oraz samorządem terytorialnym. Jest także reprezentantem Skarbu Państwa.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki mieści się w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz Konarskiego 1-3.
Delegatury naszego Urzędu znajdują się w Toruniu, przy ul. Moniuszki 15-21 oraz we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8. Kontakt

Sprawy do załatwienia w Urzędzie. Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Historia budynku Urzędu.
Kamień węgielny pod budowę gmachu Regencji położono 8 czerwca 1834 roku... Urząd od 1836 roku