drukuj

Zabytki kultury


Zapraszamy na krótką wyprawę do tych miejsc naszego regionu, które na trwałe zapisały się w historii.

Na obszarze regionu kujawsko-pomorskiego zachowało się kilkadziesiąt zarejestrowanych grodzisk. Największe ich skupisko występuje na obszarze Kujaw, w dolinie Górnej Noteci i na Pałukach, a także w okolicy Świecia nad Wisłą.
Najbardziej wartościowym i powszechnie znanym zabytkiem, przykładem grodu obronnego kultury łużyckiej z VI-V w. p.n.e. jest Biskupin.
Na Kujawach Zachodnich skupiły się najważniejsze zabytki architektury romańskiej z okresu pierwszych Piastów. Na ziemi chełmińskiej szczególnie wysoki poziom osiągnęła sztuka gotycka. Na ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach Wschodnich dominuje architektura barokowa i klasycyzm z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
Wśród budowli romańskich wyróżniają się głównie monumentalne kościoły klasztorne: benedyktynów w Mogilnie (fundacja z 1065 r.) i Kruszwicy (kolegiata pw. św. św. Piotra i Pawła z ok. 1120-40 ) oraz norbertanek w Strzelnie (ok.1180-93).
Architektura gotycka pojawiła się na obszarze Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, ziemi chełmińskiej i michałowskiej w połowie XIII w. Zgrupowana jest głównie w miastach. Zabytki kultury monumentalnej ziemi chełmińskiej związane są z dominikanami i franciszkanami. W latach 40. XIII w. wznieśli oni kościoły w Toruniu i Chełmnie. Po 1254 r. powstała katedra w Chełmży. Z tego okresu pochodzą też mury obwodowe zamku krzyżackiego i mury miejskie w Toruniu, kościoły parafialne oraz ratusze w Toruniu i Chełmnie.
Do niewątpliwie reprezentatywnych budowli sakralnych należą kościoły toruńskie: pw. Najświętszej Marii Panny, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (od 1992 r. kościół katedralny) oraz kościoły farne w Brodnicy, Chełmnie, Chełmży i Nowem.
Dla II poł. XV w. charakterystyczne są budowle sakralne w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Kwieciszewie i Trlągu.
W województwie kujawsko-pomorskim można zwiedzać ruiny licznych tu niegdyś zamków gotyckich. Najlepiej zachowały się zamki konwentów krzyżackich w: Golubiu Dobrzyniu (przełom XIII/XIV w.), Radzyniu Chełmińskim (początek XIV w.), Bierzgłowie (z XIII w.) i Papowie Biskupim (z końca XIII w.) oraz wieże zamkowe w Brodnicy i Świeciu nad Wisłą.
Do najbardziej reprezentatywnych budowli świeckich należy Ratusz Staromiejski w Toruniu, zbudowany w końcu XIV w. Jest to jeden z najokazalszych - zarówno pod względem artystycznym, jak i rozmiarowym - średniowiecznych ratuszów europejskich. Fragmenty ratuszy gotyckich zachowały się w Chełmnie i w Brodnicy. Renesans. Na Kujawach i Pomorzu zachowało się niewiele obiektów sztuki renesansowej. Najokazalszy jest chełmiński ratusz. Renesansowe rzeźby możemy podziwiać w katedrze we Włocławku. Na uwagę zasługuje również kaplica pw. Św. Krzyża przy kościele farnym w Bydgoszczy.
Obiekty architektury barokowej są również nieliczne. Można do nich zaliczyć fundacje klasztorne: benedyktynów w Bysławku, bernardynów w Skępem, Świeciu nad Wisłą i Trutowie, karmelitów bosych w Kcyni i Oborach, reformatów w Brodnicy, Grudziądzu, Łabiszynie, Pakości, Podgórzu i Włocławku oraz kolegia jezuickie w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.
Wspaniale rozwinęła się natomiast "miejska" architektura barokowa. Ozdobą Torunia stały się domy mieszczańskie. Na przełomie XVII/ XVIII w. powstała grupa budynków bogato zdobionych sztukateriami. Najlepiej zachowała się kamienica "Pod Gwiazdą". Powstał też barokowo-rokokowy pałac magnacki w Ostromecku. Architektura klasycystyczna to typowe pałace: Zboińskich w Kikole, Skórzewskich w Lubostroniu i grupy pałacowe w Nawrze, Okalewie i Lubrańcu.
W budownictwie małomiasteczkowym na uwagą zasługują rynki i okalające je uliczki w Nieszawie, Włocławku, Brześciu Kujawskim, Osięcinach, Lipnie i Skępem.
W tym miejscu kończymy naszą wędrówkę po tych miejscach regionu, które mieszkańcom, miłośnikom historii czy turystom nie powinny pozostać nieznane. Zapraszamy do poznania tradycji i piękna tych ziem. Region kujawsko-pomorski jest przecież ciekawym miejscem wakacyjnych i weekendowych wypraw.

Szkoły wyższe


ToruńBydgoszczWłocławekWydarzenia kulturalne

 

Kulturalny wizerunek regionu kujawsko-pomorskiego tworzą liczne wydarzenia artystyczne. Co roku odbywa się tu wiele festiwali, działają muzea i galerie przyciągające artystów i miłośników sztuki. Znaczący w skali kraju dorobek kulturalny prezentują środowiska muzyczne, teatralne, plastyczne i literackie.

Do największych instytucji kultury w województwie należą: Opera Nova (najnowocześniejszy teatr muzyczny w Polsce) i Filharmonia Pomorska (mająca jedną z najlepszych, pod względem akustycznym, salą koncertową w Europie) oraz jedyna w regionie wyższa uczelnia artystyczna - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, której najsłynniejszym absolwentem jest Rafał Blechacz, laureat 15. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Swój wkład w rozwój kultury regionu mają także sceny Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz Teatru im. Wilama Horzycy i Teatru Baj Pomorski w Toruniu a także Ośrodek Chopinowski w Szafarni. W największych miastach regionu znajdują się cenione galerie i muzea: Biuro Wystaw Artystycznych i Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Galeria Sztuki Wozownia i Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Od 2008 r. w Toruniu działa Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu".

Niemal każda instytucja kultury w Kujawsko-Pomorskiem organizuje cykliczne imprezy artystyczne. Do najstarszych i najważniejszych należą:

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego. Po raz pierwszy zorganizowany był w roku 1961 przez Filharmonię Pomorską, która jednak zaniechała przygotowań kolejnych edycji. Do kalendarza kulturalnego konkurs powrócił dopiero w 1986 r. z inicjatywy Akademii Muzycznej. Od 1994 r. jego głównym organizatorem jest bydgoskie Towarzystwo Muzyczne im. Paderewskiego, które w 1999 r. powołało również do istnienia Konkurs Wokalny im. I.J.Paderewskiego.
http://www.konkurspaderewskiego.pl/

Bydgoski Festiwal Muzyczny oraz Międzynarodowy Festiwal i Kongres Musica Antiqua Europae Orientalis - organizowane przez Filharmonię Pomorską im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy. Są miejscem prezentacji wielkich dzieł i artystów z różnych krajów. Pierwsza edycja BFM odbyła się w roku 1962, zaś Festiwal i Kongres MAEO odbywają się w 1966 r.
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/

Duże znaczenie dla środowisk artystycznych mają festiwale powstałe pod koniec minionego stulecia. Z roku na rok zyskują one coraz większe zainteresowanie publiczności, krytyki i mediów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT - istnieje od 1991 r. Realizowany jest przez toruński Teatr im. Wilama Horzycy. Festiwal ten prezentuje najciekawsze wydarzenia teatralnych w Europie. Przyciąga do miasta Kopernika nie tylko teatromanów, ale również liczną grupę krytyków i twórców teatru z całej Europy.
http://www.teatr.torun.pl/

Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in memoriam". Pierwsza edycja odbyła się w 1993 r. Głównym organizatorem jest Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im.A.Rubinsteina w Bydgoszczy
http://www.konkurs-rubinstein.bydgoszcz.pl/

Bydgoski Festiwal Operowy - realizowany od 1994 r. przez Operę Nova, jest największym polskim przeglądem sztuki operowej, baletowej, musicalowej i operetkowej oraz doroczną prezentacją dokonań teatrów krajowych i zagranicznych. Przez kolejne lata festiwal stał się imprezą o uznanej marce - zaproszenie do udziału w nim przyjmowane jest przez zespoły jako swoiste wyróżnienie. Oprócz krajowych teatrów muzycznych w dotychczasowych festiwalach uczestniczyły m.in. zespoły z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Korei, Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
http://www.opera.bydgoszcz.pl/

Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek - organizowane od 1994 r. przez toruński Teatr Baj Pomorski.
http://www.bajpomorski.art.pl/

Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych. Powstał w 1994 r. i jest organizowany przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy przy współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/

Międzynarodowy Letni Festiwal Toruń - Muzyka i Architektura. Istnieje od 1997 r. Jego głównym organizatorem jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna, zaś wyróżnikiem są miejsca muzycznych prezentacji - najpiękniejsze zabytki grodu Kopernika.
http://www.tos.art.pl/

Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA organizowany od 1999 r. przez Fundację Kultury Bałtyckiej ProBaltica. Jest znakomitą prezentacją dawnej i współczesnej kultury muzycznej krajów nadbałtyckich.
http://www.probaltica.art.pl/

Festiwal Prapremier - organizowany od 2002 r. przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Jest jedynym w kraju festiwalem teatralnym, którego program składa się wyłączne ze sztuk prapremierowych.
http://festiwalprapremier.blogspot.com

Bydgoszcz Jazz Festival - organizowany od 2003 r. przez bydgoskie Stowarzyszenie Jazzowe ElJazz. Stanowi kontynuację tradycji wcześniejszych festiwali jazzowych odbywających się w Bydgoszczy, które sięgają lat 70. ubiegłego stulecia (m.in. Pomorskiej Jesieni Jazzowej).
http://bydgoszczjazzfestival.com.pl/

"Pejzaż bez Ciebie" - Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich - powstał w 2005 r. Jego ideą jest przypominanie nieżyjących piosenkarzy, których twórczość zapisała się w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej. "Nieobecnymi bohaterami" festiwalu byli do tej pory: Marek Jackowski, 2 plus 1, Irena Jarocka, Breakout, Jonasz Kofta, Czesław Niemen, Grzegorz Ciechowski, Anna Jantar, Mieczysław Fogg, Krzysztof Klenczon.
http://www.pejzazbezciebie.pl/

Inne ważne imprezy cykliczne to między innymi:


 

Sport

 

Duże znaczenie w życiu społeczności wojewódzkiej mają wydarzenia sportowe oraz dokonania samych sportowców reprezentujących nasz region na boiskach i stadionach w całej Polsce, także na świecie. W Kujawsko-Pomorskiem można odnaleźć amatorów sportu, na boiskach koszykówki i siatkówki, stadionach lekkoatletycznych i żużlowych oraz lodowiskach. Niemałym uznaniem cieszą się także sporty wodne. Z regionem związani są tak znani sportowcy, jak: Teresa Ciepły (1937-2006) - medalistka olimpiad w Rzymie i Tokio, Zbigniew Boniek - członek reprezentacji narodowej na Mundialach (1978, 1982, 1986), Robert Sycz - złoty medalista olimpiad w Sydney i Atenach, Sebastian Chmara - halowy mistrz świata w wieloboju, żużlowcy: Jacek i Tomasz Gollobowie, Piotr Protasiewicz, Karol Ząbik i Wiesław Jaguś, Paweł Wojciechowski - tyczkarz, wicemistrz świata juniorów. Do najważniejszych imprez sportowych zorganizowanych ostatnio w regionie należą 12. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce (JAFF), Zawody Grand Prix na Żużlu oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

Infrastrukturę sportową w województwie tworzą m.in.: Hala Mistrzów Sportu we Włocławku, Hala Łuczniczka w Bydgoszczy, stadiony żużlowe w Bydgoszczy i Toruniu, oraz najnowocześniejszy stadion lekkoatletyczny w kraju - Bydgoski Stadion Miejski im. Zdzisława Krzyszkowiaka.