drukuj

15 grudnia 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zainaugurowała kampanię "Bezpieczny i Aktywny Senior".

Cel kampanii

  1. Pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.
  2. Dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów-konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.


Założenia kampanii
i podstawowe informacje

Rejestr domów pomocy województwa kujawsko-pomorskiego

Rejestr placówek całodobowej opieki

Dane teleadresowe ośrodków pomocy społecznej

Dane teleadresowe Wydziału Polityki Społecznej

Ulotka informacyjna

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki - plakat

Bezpieczny i aktywny senior - infografika