drukuj

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Waldemar Sieńko

ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz
tel. 52 322-87-10
fax 52 322-47-26
http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Beata Stasiak

ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 320-61-80
fax 52 322-58-96
http://www.farmacja-bydgoszcz.pl/ 


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Marcin Wroński

ul. Cieplicka 7
85-377 Bydgoszcz
tel. 52 360-96-41
fax 52 379-78-28
https://piorin.gov.pl/wiorin/kujawsko-pomorskie/


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Elwira Jutrowska

ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Tel. (centrala) 52 376 17 00
Tel. (sekretariat) 52 376 17 32 lub 52 322 17 44
fax 52 376 17 34
http://www.wios.bydgoszcz.pl/


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Tomasz Sypniewski

ul. Jagiellońska 10
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 323 16 10
fax 52 322-58-13
http://www.wiih.com.pl/


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Dymek

ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 339-21-00
fax 52 322-13-52
http://www.wiw.bydgoszcz.pl/


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Zbigniew Sulik

ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz
tel. 52 584-01-10
fax 52 584-01-13
http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl/ 


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Marcin Mroczkowski

ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz
tel. 52 323-83-43
fax 52 323-83-45
http://www.witd.bydgoszcz.pl/


Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Robert Cieszyński

ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

tel. 52 349-7591
fax 52 349-7752
http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Jerzy Kasprzak

ul. Kujawska 4
tel. 52 376-18-00
fax 52 345-98-40
http://www.pwisbydgoszcz.pl/