drukuj

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI
serwis informacyjny poświęcony problematyce handlu ludźmi

 

Zwalczanie zjawiska handlu ludźmi ze względu na zróżnicowane metody działania sprawców oraz formy wykorzystania ofiar, stanowi niewątpliwie jedno z najtrudniejszych wyzwań XXI wieku. W zakładce Przeciwdziałanie handlowi ludźmi znajdą Państwo podstawowe informacje na temat zjawiska handlu ludźmi, metod działania sprawców oraz instytucji i podmiotów udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym tą zbrodnią.

Zakładka dedykowana jest również osobom wyjeżdżającym za granicę. Poniżej zamieszczono kilka praktycznych wskazówek ułatwiających zaplanowanie wyjazdu.


JEŻELI POWZIĄŁEŚ PODEJRZENIE DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTWA HANDLU LUDŹMI
- NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!

Dzięki  skrzynce e-mailowej handelludzmibsk@policja.gov.pl możesz przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi.

Dodatkowo utworzono specjalną infolinię: 664 974 934.
Dzwoniąc pod ten numer, będzie można przekazać informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi,
jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej.
Infolinia wykorzystywana jest do kontaktów z organizacjami pozarządowymi
w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.
Policjanci obsługują infolinię od 6.00 do 22.00
.

W godzinach nocnych zgłoszenia i wszelkie informacje można nagrać na sekretarkę, a funkcjonariusze kontaktować się będą
z osobami zainteresowanymi przekazaniem informacji.

Infolinia ta nie jest numerem alarmowym.

W celu reagowania w województwie kujawsko-pomorskim na każdą sytuację, która nosi znamiona zjawiska handlu ludźmi, uruchomiono specjalną skrzynkę handelludzmi@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Ponadto, w naszym województwie działa telefon 882-013-466, na który można dodatkowo zgłaszać potrzebę podjęcia np. działań prewencyjnych.

W sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia należy dzwonić
pod numer alarmowy 112 lub 997.


Zawartość serwisu:

Aktualności

Podstawowe informacje na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi

Organizacja systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce

Służby i instytucje działające w obszarze handlu ludźmi

Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Przydatne linki

Informacje dla planujących wyjazd za granicę

Publikacje i opracowania