drukuj

Ważne adresy, telefony i strony internetowe


Instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom:

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl
 2. Straż Graniczna http://www.strazgraniczna.pl
 3. Komenda Główna Policji http://www.policja.pl/
 4. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi http://www.kcik.pl


Organizacje pozarządowe i międzynarodowe:

 1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" http://www.strada.org.pl
 2. Fundacja Dzieci Niczyje http://www.fdn.pl
 3. Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych http://www.zaginieni.pl
 4. Stowarzyszenie Po-Moc http://www.po-moc.pl
 5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org
 6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji https://poland.iom.int/


Instytucje i organizacje międzynarodowe:

 1. Strona Unii Europejskiej nt. handlu ludźmi http://ec.europa.eu
 2. Międzynarodowa Organizacja Pracy http://www.ilo.org
 3. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights http://www.osce.org/odihr/
 4. OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi http://www.legislationline.org


Krajowe ośrodki akademickie:

 1. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski http://www.ipsir.uw.edu.pl