drukuj

Przemysł

Pod względem społeczno-gospodarczym region kujawsko-pomorski zajmuje środkową pozycję w kraju. Najważniejszą rolę odgrywa wszechstronnie rozwinięty przemysł, który skutecznie dostosowuje się do wymogów konkurencji wolnorynkowej. Bydgoszcz, Toruń i Włocławek, wraz z Grudziądzem i Inowrocławiem, to ważne ośrodki przemysłowe, reprezentujące przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny. Województwo ma charakter usługowo-produkcyjno-rolniczy.
Pod względem wartości produkcji przemysłowej dominujące miejsce zajmuje przemysł spożywczy, doskonale powiązany z bazą surowcową województwa. W branży tej ulokowały się liczne duże spółki z kapitałem zagranicznym. Należy również docenić  wielu mniejszych producentów, którzy umacniają  dobrą pozycję na rynku.
Dużą rolę w przemyśle regionu odgrywa także przetwórstwo chemiczne. Nie bez znaczenia pozostaje również przemysł elektromaszynowy, drzewno-papierniczy.
Dzięki zaangażowaniu obcego kapitału wiele naszych firm wzmocniło swój rynek produkcji i sposób zarządzania. Współtworzą one grono liderów gospodarki.
Produkcją przemysłową w regionie aktualnie zajmuje się ok. 19 tys. podmiotów. Coraz większą uwagę przywiązują oni do jakości swoich wyrobów, co zwiększa ich szansę udziału w jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wiele firm naszego województwa otrzymało już Certyfikat ISO 9000, potwierdzający światową jakość produkcji i stwarzający szansę jej dalszego wzrostu.
Ponad 70% eksportu z regionu trafia na rynki europejskie.

Rolnictwo

Rolnictwo ma także istotne znaczenie dla gospodarki regionu, zwłaszcza że było ono domeną dwóch dotychczasowych województw: toruńskiego i włocławskiego.
Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi 1036,6 tys. ha, z czego 87,3% stanowią grunty orne.
Pomorze i Kujawy należą do czołówki krajowej w produkcji żywca, zwłaszcza trzody chlewnej. Województwo osiąga dobre wyniki w hodowli bydła, drobiu, owiec i mleczarstwie. Wytwarza szeroki asortyment wysokiej jakości produktów rolnych: zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw. Na potencjał rolnictwa wpływa dobra struktura agrarna i wysoka kultura rolna. Regularne wyjazdy szkoleniowe do partnerskich krajów: Danii, Francji, Holandii zapewniają rolnikom cenną wymianę doświadczeń. Jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów rozwiązań zagospodarowania terenów wiejskich jest turystyka wiejska. Wykorzystuje ona zasoby środowiska przyrodniczego oraz warunki materialne wsi. Na terenie województwa funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, które przyciągają wspaniałym klimatem, ekologiczną kuchnią i - co bardzo ważne - swojską atmosferą. Swoją siedzibę ma tu EKOLAND, krajowa organizacja zajmująca się promocją produkcji metodami ekologicznymi.