drukuj

800 170 070

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w ramach realizacji projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI, została uruchomiona infolinia do obsługi cudzoziemców, czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8-15.

Информируем, что со 2 января 2018 года в Куявско-Поморском Уженде Воеводским в рамках реализации проекта "Улучшение административных возможностей Воеводы Куявско-Поморского в процессе интеграции граждан третьих стран", финансированного из средств Европейского Союза, в рамках Фонда Убежища, Миграции и Интеграции, начала свою работу инфолиния, обслуживающая иностранцев. С 8 до 15 часов по номеру телефона 800 170 070 можно получить информацию, касающуюся побыта и возможностей получения работы иностранцами на территории Республики Польша.

We are informing, that from January 2, 2018 in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, as a part of the project implementation "Strengthening the administrative capacity of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the process of integration of Third country nationals", funded by the European Union under the Asylym, Migration and Integration fund, an infoline was launched to service foreigners, opened from 8 am to 3 pm. By phone number 800-170-070 you are able to get the information about the residence and job opportunities of foreigners in Poland.