Facebook FanPage Facebook FanPage Facebook FanPage Facebook FanPage
Ankieta
Ankieta
Badanie zadowolenia klienta Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 • Gdzie załatwia Pani/Pan sprawę?
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Wydział Finansów i Budżetu
  • Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
  • Wydział Infrastruktury
  • Wydział Nadzoru i Kontroli
  • Wydział Polityki Społecznej
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  • Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  • Biuro Obsługi Prawnej
  • Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Jak ocenia Pani/Pan pracę naszego Urzędu pod względem kompetencji i fachowości urzędników?
  • bardzo dobrze
  • zadowalająco
  • źle
 • Jak ocenia Pani/Pan pracę naszego Urzędu pod względem kultury osobistej pracowników?
  • bardzo dobrze
  • zadowalająco
  • źle
 • Jak ocenia Pani/Pan pracę naszego Urzędu pod względem gotowości pracowników do rozwiązywania problemów?
  • bardzo dobrze
  • zadowalająco
  • źle
 • Jak ocenia Pani/Pan pracę naszego Urzędu pod względem warunków lokalowych?
  • bardzo dobrze
  • zadowalająco
  • źle
 • Jak ocenia Pani/Pan oznakowanie poszczególnych Wydziałów i Biur oraz informację o tym gdzie można załatwić sprawę?
  • bardzo dobrze
  • zadowalająco
  • źle
 • Jako ocenia Pani/Pan stronę internetową Urzędu?
  • bardzo dobrze
  • zadowalająco
  • źle
 • Co według Pani/Pana byłoby udogodnieniem w korzystaniu z usług Urzędu?
  • tablice informacyjne na każdym piętrze z informacją o każdym wydziale
  • miejsce, przy którym można uporządkować dokumenty, wypełnić formularze, itp.
  • miejsce dla "mamy i dziecka"
  • parking dla klientów
  • przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
 • Co według Pani/Pana byłoby udogodnieniem w korzystaniu z usług Urzędu - inne uwagi