drukuj
Spotkania z seniorami
20/12/2019

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy nieustannie przekazuje wiedzę Konsumentom o przysługujących im prawach.

W listopadzie oraz grudniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach edukujących Konsumentów.

Dnia 21 listopada 2019 r. odwiedziliśmy podopiecznych Fundacji Życie dla Zdrowia w Klubie Seniora dla Gminy Osielsko w Maksymilianowie.

Natomiast w dniu 28 listopada 2019 r. Konsumenci mieli możliwość spotkania się z nami w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w ramach zajęć Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora.

Kontynuowaliśmy także współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajęcia przeprowadzone zostały 09 grudnia 2019 r.

Ostatnie tegoroczne prelekcje odbyły się 18 grudnia 2019 r. w oddziałach Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie oraz Aleksandrowie Kujawskim.

Podobnie jak poprzednio poruszaliśmy zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego, takie jak: gwarancja, rękojmia oraz przepisy dotyczące odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Po części wykładowej uczestnicy chętnie zadawali pytania. Zainteresowani mieli możliwość otrzymania poradników i ulotek dotyczących działalności Inspekcji Handlowej i rozwiązywania problemów, na które mogą natknąć się dokonując zakupów.