drukuj
Zaproszenie Wojewody do uczestnictwa w Komisji Konkursowej
15/03/2019

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza członków organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty konkursowe podmiotów uprawnionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2019 zleconych zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (załącznik do pobrania na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) w terminie do dnia 22 marca 2019 r. na adres poczty elektronicznej: dhass@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Zaproszenie Wojewody do uczestnictwa w Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia członków Komisji