drukuj
Wzory Porozumień SENIOR+ Edycja 2019
15/03/2019

Zgodnie z częścią VI.10 Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zamieszcza wzory Porozumień (Moduł I i Moduł II) w załączeniu.

Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+