drukuj
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas”
04/06/2019

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim zostały ogłoszone wyniki Konkursu Plastycznego "Obrona Cywilna Wokół Nas" – edycja 2019 pod hasłem: Działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Nagrody wręczyli wicewojewoda Józef Ramlau oraz Rafał Rewoliński - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na konkurs zorganizowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nadesłano 369 prac z 53 samorządów z naszego województwa. Komisja konkursowa wyróżniła prace uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, z podziałem na klasy 1–3 i klasy 4-8, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy m.in. z zakresu: bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojętej ochrony ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych wśród młodzieży. Ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnych niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Uczestnictwo w konkursie rozwija wyobraźnię uczestników, pozwala zwrócić uwagę uczniów na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i poza nią. Przybliża również mieszkańcom regionu, dzięki prezentacji prac laureatów, różne aspekty ochrony ludności w naszym regionie.

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS”

Edycja 2019 pod hasłemDziałania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”

Laureaci szkół podstawowych: uczniowie klas 1-3

 1. Miejsce: Bartosz Pałucki - Szkoła Podstawowa w Fabiankach
 2. Miejsce: Paweł Wojtasik - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie
 3. Miejsce: Anna Osowska - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Wyróżnienie: Oliwia Karwecka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie

Laureaci szkół podstawowych: uczniowie klas 4-8

 1. Miejsce: Wiktor Kowalski - Szkoła Podstawowa w Radomicach
 2. Miejsce: Hanna Gładkowska - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
 3. Miejsce: Wiktoria Stankiewicz - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu

Wyróżnienie: Amelia Drzewińska - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Laureaci szkół - uczniowie klas 3 gimnazjów

 1. Miejsce: Adam Sulkowski - Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu
 2. Miejsce: Julita Górska – Zespół Szkół w Bysławiu
 3. Miejsce: Justyna Wolińska – Gimnazjum w Książkach

Laureaci szkół - uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych

 1. Miejsce: Mateusz Bus – Szkoła Branżowa I stopnia – Akademia Szkolnictwa „AS” w Inowrocławiu
 2. Miejsce: Kacper Parszyk - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
 3. Miejsce: Weronika Chejnowska - Zespół Szkół im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu