drukuj
Trzy lata programu „Rodzina 500+”
05/04/2019

Blisko 3,55 mld zł trafiło do rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. To efekt trzech lat funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500+. Mówił o tym 4 kwietnia podczas briefingu w Inowrocławiu wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dzisiaj w województwie kujawsko-pomorskim podsumowujemy program Rodzina 500+. Trudno w to uwierzyć, że w skali kraju do polskich rodzin trafiło 67 mld zł. Jest to ogromna kwota. To inwestycja w rodzinę, która się bardzo opłaciła państwu polskiemu. Mamy w tej chwili prawie najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej – powiedział wojewoda.

Program Rodzina 500+ jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Na koniec lutego 2019 r. 2,38 mln rodzin korzystało ze świadczenia wychowawczego (kujawsko-pomorskie - 129,6 tys. rodzin). Od momentu uruchomienia programu Rodzina 500+ do rodzin trafiło już blisko 68 mld zł (z tego 3,55 mld zł do rodzin województwa kujawsko-pomorskiego). Z programu korzysta dzisiaj 3,62 mln dzieci (198,4 tys. dzieci w naszym województwie).

Zgodnie z projektem zmian w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Szacuje się, że w kujawsko-pomorskiem programem objętych zostanie łącznie  398 tys. dzieci, w tym: 199 tys. dzieci dotychczas nieobjętych programem otrzyma świadczenie 500+. Na wypłatę świadczeń 500+ (od lipca do grudnia) dla województwa kujawsko-pomorskiego potrzeba 597 mln zł . Roczny koszt wprowadzonej zmiany wyniesie 1,2 mld zł.