drukuj
Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych za rok 2018
28/03/2019

Zjawisko bezdomności, jako poważny problem społeczny wymaga wnikliwej analizy i szczególnego zainteresowania ze strony osób mających wpływ na kształtowanie systemu wsparcia dla wszystkich zmagających się z przedmiotową formą wykluczenia.

W związku z powyższym, od 2013 roku z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), sporządzane jest Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok poprzedni. Ostatnie Sprawozdanie z niniejszego okresu zostało sporządzone w 2017 roku i dotyczyło statystyki za 2016 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 lutego 2017) został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym, w Centralnej Aplikacji Statystycznej zostało opublikowane Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2018 (DPS-IV-159-KS/2019). W sprawozdaniu w porównaniu do poprzedniej jego edycji, dodano dwie tablice (nr: 4 i 5), natomiast część dotychczasowych została zmodyfikowana.

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania jednorazowego w CAS przez gminy i powiaty upływa 19 kwietnia 2019 r. Z kolei ostateczny termin sporządzenia sprawozdania jednorazowego przez placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym (Tablica 1) upływa 12 kwietnia 2019 r.

Orientacyjna wersja z tablicami sprawozdania przedstawiona została w Załączniku Nr 1, natomiast sposób przeprowadzenia sprawozdania opisany został w Załączniku Nr 2.