drukuj
Niech święty Florian czuwa nad Wami
22/05/2019

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek to zawołanie wypisane na strażackich sztandarach od dawnych czasów było wskazaniem, którym kierowali się Rycerze św. Floriana. Tak jest po dzień dzisiejszy. W środę, 22 maja kujawsko-pomorscy funkcjonariusze PSP świętowali podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Włocławku.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: minister w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, przedstawiciele Komendanta Głównego PSP, komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP województwa kujawsko-pomorskiego.

Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka oraz Komendy Miejskie i Powiatowe zajmują kluczowe miejsce w systemie ratowniczo-gaśniczym województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparte przez Ochotnicze Straże Pożarne, stanowią niezawodne ogniwo w każdym przypadku zagrożenia życia, zdrowia czy mienia ludzkiego – mówił podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda podkreślił, że ofiarność polskich strażaków, zarówno pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, jak i współdziałających z nimi druhen i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych zasługuje na uznanie i szacunek wszystkich obywateli.

Potwierdzacie to codziennie trudną i ofiarną służbą. Potwierdziliście to w 2017 roku po katastrofalnej nawałnicy, która nawiedziła nasz region. Podobnie było w kwietniu tego roku, w jakże trudnym dla gimnazjalistów i ósmoklasistów okresie egzaminów końcowych. Aż 160 strażaków z naszego województwa zgłosiło gotowość udziału w pracach komisji egzaminacyjnych. Dzięki Waszej obywatelskiej postawie uczniowie mogli bez przeszkód przystąpić do tego ważnego sprawdzianu. Za to składam Wam wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności – mówił przedstawiciel rządu w terenie.

Z okazji strażackiego święta wojewoda Mikołaj Bogdanowicz pogratulował osobom dziś odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe, a kadrze dowódczej, funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Miejskich i Powiatowych PSP złożył życzenia samych skutecznych akcji oraz osobistej satysfakcji i zadowolenia płynących z poczucia dobrze wykonanej pracy na rzecz obywateli.