drukuj
Kolejne spotkanie Zespołu ds. Wsi i Rolnictwa
29/05/2019

W urzędzie wojewódzkim odbyło się dziś kolejne posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Członkowie Zespołu Rolnego rozmawiali m.in. o problemach związanych z rozprzestrzenianiem się choroby ASF oraz o planowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodnej.

O aktualnej sytuacji w kraju i województwie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF u świń poinformował zebranych Jerzy Dymek - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy.

Ważnym wątkiem dyskusji było realizowanie zadań związanych z tematyką przeciwdziałania skutkom suszy oraz program budowy małej retencji. W tej kwestii głos zabierali m.in.: Mieczysław Paradowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aleksandra Seliga-Piórkowska - Naczelnik Wydziału Polityki Wodnej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Na zakończenie, przedstawiciele RZGW: Grzegorz Smytry - Dyrektor RZGW w Bydgoszczy, Marian Wilmanowicz - Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Waldemar Kuta Dyrektor Zlewni we Włocławku przedstawili plany w zakresie retencji i melioracji na 2019 r. i 2020 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.