drukuj
Będzie bezpieczniej nad wodą
03/06/2019

Dzisiaj, na parkingu PTTK przy Wzgórzu Zamkowym Mysiej Wieży w Kruszwicy odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu bezpieczeństwa nad wodą.

Porozumienie podpisali: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Janusz Halak oraz Prezes Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski. W uroczystości uczestniczyli również Wojewoda Kujawko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander Budner.

W ramach porozumienia strony będą wspólnie organizowały pomoc i ratowały osoby, które uległy wypadkowi albo są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na akwenach i terenach przywodnych, wzajemnie się informowały o zaistniałych zdarzeniach, wspólnie likwidowały zagrożenia dla mienia oraz środowiska naturalnego oraz pomagały sobie nawzajem w organizacji szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa na wodach.

To bardzo ważny dzień. Bardzo się cieszę, że po trzech latach naszej współpracy dochodzi do podpisania tego ważnego porozumienia, które będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie bezpieczeństwa na wodzie – powiedział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Podpisane dzisiaj porozumienie pozwoli na to, aby służby działając wspólnie mogły kontrolować i zwracać uwagę tym, którzy podczas wakacji organizują wypoczynek nad wodą. Z drugiej strony, Policja, Straż Pożarna i WOPR będą prowadziły działania prewencyjne, a wiemy jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma prewencja. Mam nadzieję, że efektem tych wspólnych działań będzie mniejsza liczba utonięć, albo że przypadków utonięć nie będzie wcale – dodał przedstawiciel Rządu w terenie.

W jedności siła. Dlatego też dzisiaj podpisujemy to porozumienie, które jest zobowiązaniem do współpracy Policji ze Strażą Pożarną oraz WOPR-em. Głównym celem jest to, aby na terenie naszego województwa było mniej utonięć i tym będziemy się głównie zajmować. Będziemy także prowadzić profilaktykę, kontrolę kąpielisk oraz miejsc, z których wypoczywający korzystają latem okazjonalnie – powiedział Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała.

Ubiegły rok to 345 interwencji, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, na terenach akwenów. Ubiegły rok przyniósł 23 ofiary śmiertelne, w tym 14 w wyniku utonięć. Strażacy są bardzo dobrze przygotowani do działań na wodzie, ale w tego typu działaniach liczy się przede wszystkim czas. Kilka, kilkanaście minut, to powinien być maksymalny czas dotarcia do osób poszkodowanych. Dlatego współdziałanie, o którym tutaj dzisiaj mówimy, jest tak istotne – powiedział Komendant Wojewódzki PSP gen. Janusz Halak.

Głos zabrał również Prezes Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski.

Dziękuję za porozumienie, które dzisiaj podpiszemy. To dla nas bardzo ważna sprawa, z uwagi na to, że usprawnimy komunikację pomiędzy naszymi służbami. Porozumienie będzie także usprawnieniem naszego wojewódzkiego centrum ratunkowego nad wodą czyli numeru 601-100-100 – powiedział Prezes Zarządu WOPR Maciej Banachowski.

Jako ostatni przemawiał Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak. Mówił m.in.:

Dziękuję bardzo za cały sprzęt, który w Kruszwicy się pojawił, a w ostatnich trzech latach pojawiło się go tak dużo, jak nigdy dotąd w historii. Nie pamiętam czasów, kiedy nasze służby mogły się wzbogacić o tak znakomity i potrzebny do ratowania ludzi sprzęt.

Podpisanie tak ważnej umowy było także okazją do przekazania informacji o tym, że 17 kwietnia do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu trafiły nieoznakowane radiowozy marki Ford Ranger. Ich zakup został sfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa. Koszt każdego z dwóch zakupionych pojazdów to 170 tys. zł. Pojazdy są dedykowane do pracy policji na wodach i terenach przywodnych. To kolejny element zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą w regionie.