drukuj

URZĘDY I INSTYTUCJE CENTRALNE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Pamięci Narodowej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Agencja Atomistyki
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowa Komisja Wyborcza
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Akademia Nauk
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sąd Najwyższy RP
Służba Cywilna
Straż Graniczna RP
Trybunał Konstytucyjny RP
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Patentowy
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Zamówień Publicznych
Wyższy Urząd Górniczy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

SERWIS INTERNETOWY PREZYDENTA RP


Serwis internetowy Prezydenta RP

SERWIS INTERNETOWY SEJMU RP


Serwis internetowy Sejmu RP
 

SERWIS INTERNETOWY SENATU RP


Serwis Internetowy Senatu RP

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  

MINISTERSTWA


Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej    
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia

URZĘDY WOJEWÓDZKIE


Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Lubelski Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki
Łódzki Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Opolski Urząd Wojewódzki
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Pomorski Urząd Wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Miasta Bydgoszczy
Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Włocławka
Urząd Miasta Grudziądza

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE


Rada Europy

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
NATO
OECD
ONZ
UNICEF

UNESCO
Bank Światowy
Światowa Organizacja Handlu
Światowa Organizacja Zdrowia

UNIA EUROPEJSKA


Informacja ogólna
Unia Europejska On-Line

Instytucje UE
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Komitet Regionów
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Trybunał Praw Człowieka Rady Europy
Urząd Statystyczny (Eurostat)
Rzecznik Praw Obywatelskich
Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

MEDIA MIĘDZYNARODOWE


Central Europe Online

Foreign Affairs
Associated Press
AFP
BBC News
ABC News
CNN
Newsweek
Time
Wall Street Journal
Der Spiegel
Die Zeit
Le Monde
Le Nouvel Observateur
Izwiestia
Niezawismaja Gazieta
Lidove Noviny
Pravda

MEDIA W POLSCE


Polska Agencja Prasowa

Portal Samorządowy

Dziennik
Gazeta Wyborcza
Polska
Rzeczpospolita
Nasz Dziennik
Polityka
Wprost
Newsweek
Do Rzeczy
Sieci Prawdy
Polskie Radio
Radio ZET
Radio RMF FM
Radio Plus
Radio Złote Przeboje
Radio ESKA
Radio Maryja
Telewizja Polska
TVN
Polsat
Telewizja Trwam

MEDIA REGIONALNE


Rozgłośnie radiowe
Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA
Radio Gra

Stacje telewizyjne
Telewizja Polska O/Bydgoszcz

Media elektroniczne
Portal Kujawski
Bydgoszcz24.pl
Metropolia Bydgoska.pl
Bydgoski Portal Internetowy bydgoszcz.com
TV Toruń
ino.online

Pałuki
eGrudziadz.pl
Moja Kruszwica

Gazety
Express Bydgoski
Gazeta Pomorska
Gazeta Wyborcza - Bydgoszcz
Gazeta Wyborcza - Toruń
Nowości