drukuj

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przedstawia listę gmin/powiatów, których wnioski ostatecznie zweryfikował i zatwierdził Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Gminy/powiaty, które przystąpiły do realizacji ww. Programu otrzymają wsparcie finansowe
w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

W ramach ogłoszonego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 w województwie kujawsko-pomorskim wnioski złożyły 22 gminy (w tym 2 gminy na prawach powiatu) i 2 powiaty na kwotę 3.316.273,12 zł, w tym na MODUŁ I: 2.971.142,40 zł, MODUŁ II: 108.061,92 zł, MODUŁ III: 237.068,80 zł.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

MODUŁ I w podziale na gminy, których wniosek został zatwierdzony

Lp.

Gmina

Koszt całkowity

Kwota wnioskowana

% dofinansowania (≤80% z kolumny 3)

kwota rekomendowana do dofinansowania

1

2

3

4

5

6

RAZEM

3679400,00

2943480,00

80,00

2971142,40

1.

Gmin M. Bydgoszcz

288000,00

230400,00

80,00

232704,00

2.

Gmina M. Grudziądz

360000,00

288000,00

80,00

290880,00

3.

Gmina M. Toruń.

2112000,00

1689600,00

80,00

1706496,00

4.

Gmina M. Włocławek

216000,00

172800,00

80,00

174528,00

5.

Gmina Świecie

27000,00

21600,00

80,00

21816,00

6.

Gmina Tuchola

9000,00

7200,00

80,00

7272,00

7.

Gmina Żnin

48800,00

39000,00

79,92

39000,00

8.

Gmina Drzycim

144000,00

115200,00

80,00

115200,00

9.

Gmina Inowrocław

48000,00

38400,00

80,00

38784,00

10.

Gmina Nowa Wieś Wielka

28800,00

23040,00

80,00

23270,40

11.

Gmina Sicienko

21600,00

17280,00

80,00

17452,80

12.

Gmina M. Lipno

60000,00

48000,00

80,00

48480,00

13.

Gmina Raciążek

28800,00

23040,00

80,00

23270,40

14.

Gmina Wielgie

3000,00

2400,00

80,00

2424,00

15.

Gmina M. Chełmno

36000,00

28800,00

80,00

29088,00

16.

Gmina Łasin

28800,00

23040,00

80,00

23040,00

17.

Gmina Chełmno

21600,00

17280,00

80,00

17453,00

18.

Gmina Lubicz

162000,00

129600,00

80,00

130896,00

19.

Gmina Łysomice

21600,00

17280,00

80,00

17452,80

20.

Gmina Stolno

14400,00

11520,00

80,00

11635,00

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

MODUŁ II w podziale na gminy, których wniosek został zatwierdzony

Lp.

Gmina

Koszt całkowity

Kwota wnioskowana

% dofinansowania (≤80% z kolumny 3)

kwota rekomendowana do dofinansowania

1

2

3

4

5

6

RAZEM

133740

106992

80,00

108061,92

1.

Gmina M. Toruń

25200,00

20160,00

80,00

20361,60

2.

Gmina M. Włocławek

25200,00

20160,00

80,00

20361,60

3.

Gmina Gniewkowo

7560,00

6048,00

80,00

6108,48

4.

Gmina Gostycyn

37800,00

30240,00

80,00

30542,4

5.

Gmina Inowrocław

10080,00

8064,00

80,00

8144,64

6.

Gmina Sicienko

5040,00

4032,00

80,00

4072,32

7.

Gmina M. Lipno

12600,00

10080,00

80,00

10180,80

8.

Gmina Wielgie

2700,00

2160,00

80,00

2181,60

9.

Gmina Łysomice

7560,00

6048,00

80,00

6108,48

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

MODUŁ III w podziale na powiaty, których wniosek został zatwierdzony

Lp.

Powiat

Koszt całkowity

Kwota wnioskowana

% dofinansowania (≤80% z kolumny 3)

kwota rekomendowana do dofinansowania

1

2

3

4

5

6

RAZEM

293600,00

234880,00

80,00

237068,80

1.

Gmin M. Toruń

240000,00

192000,00

80,00

193920,00

2.

Gmina M. Włocławek

24000,00

19200,00

80,00

19392,00

3.

Powiat Brodnicki

9600,00

7680,00

80,00

7756,80

4.

Powiat Świecki

20000,00

16000,00

80,00

16000,00

 

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  nabór wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.  Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192).

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków:

- gmina/powiat składa wniosek do wojewody – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

- wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Pliki do pobrania: