drukuj

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3
tel. 52 349-7913
tel. 222 500 125 - Informacja dla Obywatela w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
tel. 222 500 115 - Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
fax 52 349-7294
e-mail: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

Delegatura KPUW w Toruniu


87-100 Toruń
ul. Moniuszki 15-21
tel. 56 62-26-564, 56 611-51-74
fax 56 62-26-565
e-mail: deluwt@bydgoszcz.uw.gov.pl

Delegatura KPUW we Włocławku


87-800 Włocławek
ul. Brzeska 8
tel. 54 23-14-260, 23-14-270
fax 54 23-14-363
e-mail: deluww@bydgoszcz.uw.gov.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kancelaria Ogólna

Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, parter, pokój 4
czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30,
wtorek 8.00-16.00 

Punkt Obsługi Klienta


Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, parter, pokój 4
tel. 52 349-7720, 7721
tel. 222 500 125 - Informacja dla Obywatela w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
tel. 222 500 115 - Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
e-mail: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl
dokumenty elektroniczne: Elektroniczna skrzynka podawcza

Punkt czynny; poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-18.00

Skargi i Wnioski


Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3, parter pokój 30
tel. 52 349-7279
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8.00-15.00
wtorek - 10.00-18.00

Informacja paszportowa więcej

tel. 52 349-7720, 7721
tel. 222 500 125 - Informacja dla Obywatela w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
tel. 222 500 115 - Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-18.00 

Płatności


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz
numer 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
(w tytule wpłaty należy podać dokładne dane osoby wpłacającej i tytuł należności)


Centrum Zarządzania Kryzysowego

całodobowy numer alarmowy
tel. 52 349-7777

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl

Polityka prywatności