drukuj

Informujemy, że z od 11 listopada 2017 roku uruchomiona została elektroniczna rezerwacja wizyt w oddziale zajmującym się obsługą cudzoziemców. W związku z tym, załatwienie sprawy z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców możliwe jest po wcześniejszej rejestracji wizyty.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości drukowania dodatkowych biletów. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

Szczegóły 

Dokumenty

System interaktywnych formularzy


An option to reserve visits via the Internet for our foreign customers interested in residence and work legalization has been introduced to our Department since the 11 November 2017.

Submit your documents without unnecessary delay. The system allows to reserve a limited amount of tickets while Customer Service Officers cannot issue additional tickets. Do not wait until the last minute.

For details

Interactive application forms system


Информируем, что с 11 ноября 2017 года в отделе обслуживания иностранцев начала работать электронная регистрация приема граждан. В связи с этим, решение вопросов о легализации пребывания и работы иностранцев на территории Польши возможно после электронной регистрации на прием.

Учитывая огромный интерес к вопросу о легализации пребывания на территории Польши, просим не откладывать подачу заявки на последний день законного пребывания в стране. Система дает возможность регистрироваться на прием в определенный период времени, а работники пункта обслуживания иностранцев не имеют возможности печати дополнительных билетов. В связи с этим, начинать процесс легализации пребывания на территории Польши следует незамедлительно.

Подробности

Система интерактивных форм заявлений


Повідомляємо, що з 11 листопада 2017 року у відділі обслуговування іноземців розпочала роботу електронна реєстрація прийому громадян. В зв’язку з цим, вирішення питань легалізації перебування та праці іноземців на території Польщі можливе після електронної реєстрації на прийом.

Враховуючи велику зацікавленість до питань легалізації перебування на території Польщі, просимо не зволікати з подачею заявки про надання дозволу на законне перебування та працю в країні. Система дає можливість реєструватися на прийом на певний період часу, а працівники пункту обслуговування іноземців не мають можливості друку додаткових білетів. В зв’язку з цим, починати процес легального перебування та праці на території Польщі слід негайно.

Подробиці