drukuj

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jacek Tarczewski
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 516 264 136
e-mail: jtarczewski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kontakt:

Klaudia Ryska
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 349-7868
e-mail: kryska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Dagmara Tuszyńska
Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
tel. 56 611 51 71
e-mail: dtuszynska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Jolanta Kloc
Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel. 54 231 43 96
e-mail: jkloc@bydgoszcz.uw.gov.pl


Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Aktualności

Formularze i wnioski do pobrania